Politivedtekt

Sørum kommunestyre har vedtatt egen politivedtekt for Sørum kommune. Vedtekten er stadfestet (godkjent) av Politidirektoratet.

Vedtekten skal bidra til å gi politimyndigheten hjemmel for å sikre orden på offentlig sted, sikre ferdselen, m.m., ut over det som er direkte regulert i lov. Denne endrede vedtekten trer i kraft 23.04.2011.