Om Psykisk helse og Tildeling

Ansvarsområder

Tildelingsenheten fatter følgende vedtak innenfor følgende områder:

 • Korttidsopphold institusjon
 • Langtidsopphold institusjon
 • Rullerende opphold institusjon
 • Avlastningsopphold
 • Korttidsopphold rehabiliteringsavdeling
 • Dagopphold i institusjon
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Praktisk bistand

Psykisk helse og rus:

Ambulerende psykisk helseteam:

Kontaktinformasjon

Kuskerudveien 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Annette Bergersen