Psykisk helse og Tildeling

Tildelingsenheten samlokaliseres med Tildeling Fet og Tjenestekontor Skedsmo i Lillestrøm fra 27. mai. Dette er et ledd i kommunesammenslåingen. 

De ansatte vil være i Sørum kommune henholdsvis tirsdager og torsdager, inntil videre i samme lokaler på Bankgården. 

Dere kan kontakte Tildelingsenheten på samme måte som før, enten du tar direkte kontakt med saksbehandler eller ringer til sentralbordet i kommunen. 

Søknadsskjema finnes på våre nettsider, og du kan også gå innom sentralbordet på Rådhuset og hente skjema der. 

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Tildelingsenheten.

Ansvarsområder

Tildelingsenheten fatter følgende vedtak innenfor følgende områder:

 • Korttidsopphold institusjon
 • Langtidsopphold institusjon
 • Rullerende opphold institusjon
 • Avlastningsopphold
 • Korttidsopphold rehabiliteringsavdeling
 • Dagopphold i institusjon
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Praktisk bistand

Psykisk helse og rus:

Ambulerende psykisk helseteam:

Kontaktinformasjon

Kuskerudveien 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Annette Bergersen

Mer om Psykisk helse og Tildeling

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer