Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Publisert 27. april 2009  | Oppdatert 04. desember 2018

Samarbeidsutvalget (SU)

Publisert 02. april 2018  | Oppdatert 05. desember 2018

Samarbeidsutvalget har for skoleåret 2018/19 følgende representanter:

  • Skoleeier: Beate Schilling (rektor) og Laila Durrani (A)
  • Ansatte: Stine T. Monsen, Fredrik Olsen, Ingrid Skyaasen
  • Elever: Ingrid Ihlebæk og Miina Strøm. Vara Julie Ingjerd
  • FAU: Anne Grethe Tømte (vara Jeanett Solum) og
    Per Erik Mytting (vara Hebe Gunnes)