Rådmannen

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudveien 11
1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Rådmann: Siri Gauthun Killand

Mer om Rådmannen

Spørsmål og svar

Søknader

Dokumenter