Regelverk knyttet til eiendomsskatt i Sørum kommune

Dokumenter/lenker
Eigedomsskattelova
Eiendomsskattevedtekter for Sørum kommune.
Kommunestyrevedtak av 01.02.2017, sak 16-05786.