15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Logo SNR

Næringsstrategi for Nedre Romerike

En felles næringsstrategi for alle 7 kommunene på Nedre Romerike er vedtatt.

De syv kommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Fet, Aurskog-Høland og Sørum har sammen med næringslivet laget en felles næringsstrategi. Strategiarbeidet ledes av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, SNR. Den valgte hovedretningen framover er:

Et Nedre Romerike som kjennetegnes av sterkere samhørighet, et variert næringsliv og glere spennende, kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Fem satsingsområder

Det er valgt ut fem satsingområder:

  • Det gode liv for innbyggerne

  • Kommunens samhandling med næringslivet

  • Smart, bløgrønn region

  • etablert, vekstkraftig industri

  • Innovasjon og entreprenørskap

 Det pågår nå et arbeid med å konkretisere og realisere tiltak innen disse satsingsområdene. Her jobber næringslivet og kommunene sammen om å finne gode og riktige tiltak, for så å sette de ut i livet.

Næringsstrategi for Nedre Romerike kan du lese her: