Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak

Informasjon til deg før du søker

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene / de foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene / de foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene / de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene. Det samme gjelder dersom en aktivitet oppleves som støtende eller krenkende.

Rett til fritak på slikt grunnlag gjelder uansett i hvilket fag eller sammenheng aktiviteten utøves. Det er tilstrekkelig å sende en skriftlig melding til skolen om at fritak kreves. Meldingen behøver ingen grunngivelse. Elever over 15 år kan selv kreve fritak uten samtykke fra foresatte.

Merk at fritaksretten ikke gjelder kunnskapsinnholdet i fagene - heller ikke kunnskapsdelen i RLE-faget.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter