Retningslinjer for flagging i Sørum kommune

Retningslinjer for flagging i Sørum kommune

Vedtatt i kommunestyret 08.05.2019, sak 47/19.

Retningslinjene bygger på lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger av 29.06.1933 nr. 2, sist endret 15.12.2017, med ikrafttredelse 01.01.2018, og forskrift om fremmed flagg på kommunal bygning av 06.07.1933.

1.Hjemmel
Disse retningslinjene bygger på lov om flagging på kommunale offentlige bygninger av 29.06.1933 nr. 2, sist endret 15.12.2017, med ikrafttredelse 1.1.2018, og forskrift om fremmed flagg på kommunal bygning av 06.07.1933. 

2.De offisielle flaggdager er:

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Dagen for Stortingsvalg

 

Dessuten kan det også flagges ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset.  Sørum kommune flagger på alle offisielle flaggdager på alle bygg. I tillegg til de offisielle flaggdagene flagges det på rådhuset ved kommunestyremøter og på samenes dag, samt i Pride-uka (bevegelige dager), 19.-23. juni 2019. Driftstekniker/vaktmester hever flagg på sine bygg. Vakta tar ned flagg på hverdager og hever/senker flagg i helgene. 

3.Flaggstenger  - kommunale offentlige bygninger og grunn

 • Sørum  rådhus
 • Bingsfoss ungdomsskole
 • Blaker bo- og omsorgssenter
 • Fjuk skole
 • Frogner skole og kultursenter
 • Haugtun skole
 • Sørum skole
 • Sørum sykehjem
 • Sørumsand skole
 • Sørvald bo- og behandlingssenter
 • Verkstedgården
 • Vesterskaun skole

4.Andre flagg og vimpler

Det kan flagges med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- flagget i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse ved kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner. Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende eller kommersiell aktivitet.  Det må søkes Sørum kommune om å flagge med andre flagg. 

5.Søknad
Skriftlig søknad om flagging med andre flagg eller bannere skal foreligge i god tid, senest 3 uker, før arrangementet skal avvikles. Søknad sendes Sørum kommune. I tilfelle flere søknader om flagging på samme dag/tidsrom, vil den første innkomne søknad normalt få fortrinnsrett. 

Kostnader til slik flagging skal i sin helhet bekostes av arrangør/søker. 
Tidsrommet for ønsket flagging må fremkomme i søknaden og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Heising/firing av flagget avtales i hvert enkelt tilfelle. 

Ordfører avgjør om flagging skal foretas ved spesielle anledninger.