Illustrasjonsfoto bolignummer og adresse

Riktig adresse er livsviktig!

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles navn av kommunen. 

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med geodata@sorum.kommune.no.

Husnummerskilt
Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

Mer om Bolignummer

Spørsmål og svar

Søknader

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

  • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
  • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
  • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
  • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
  • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

  • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
  • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
  • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
  • Kulturminneforvaltning
  • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no