Profile

Rosita Eliassen

Spesialhjelpepleier

Kultur, helse og omsorg - Demensenheten Sørvald

Tlf: 63869178

Rosita Eliassen vCard