Profile

Ruth Synøve Røed

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Ruth Synøve Røed vCard