Samlokalisering av helsestasjon i sommer

Illustrasjonsbilde av familie

Frogner helsestasjon samlokaliseres med Sørumsand helsestasjon i perioden 11.6-9.8. Årsaken til dette er overgang til nytt fagsystem og ferieavvikling. Dette medfører en økt sårbarhet i tjenesten som vi best ivaretar ved å drifte fra en lokalisasjon.

Avtalte konsultasjoner på Frogner helsestasjon i perioden blir gjennomført på Sørumsand helsestasjon. Åpen helsestasjon blir tirsdager fra klokken 12-14. Frogner helsestasjon åpner igjen 12.8.

Helsestasjonen har åpent for konsultasjoner mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08:00 - 15:00 og åpen helsestasjon tirsdager fra 12-14. Onsdager kun etter avtale.

Du kan kontakte oss på telefon 63 86 90 80 og e -post helsestasjon@sorum.kommune.no.