Gravemaskin[1]

Sanering av vannledning i Skogsetveien

Arbeidet starter onsdag 2. oktober.

Omkjøring blir skiltet.

Sørum kommunalteknisk avdeling skal fortsette med sanering av vannledningen i Skogsetveien. Anlegget starter ved Skogsetveien 7 og det graves videre mot fylkesveien. Omkjøring til Skogsetveien og Heimlyveien vil bli fra Orderudveien- Grevlingveien- Ekornstien som vist på vedlagt kart og blir skiltet. Se kart her:

Gravearbeidet vil bli utført av Sørum Kommune og Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene. Sørum Kommune beklager ulempene dette medfører beboere i Heimlyveien og Skogsetveien. 

Sørum Kommune