Seksjonering - begjæring om

Informasjon til deg før du søker

Seksjonering

Seksjonering er en stadig vanligere måte å organisere sameier på. Dette gjelder både for tomannsboliger, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Sørum kommune har utarbeidet en veileder som kan lastes ned. I tillegg finnes skjema for seksjonering/ reseksjonering tilgjengelig her.

Vi gjør oppmerksom på at det er krav om oppmåling av seksjonerte utearealer for at seksjoneringsbegjæringen skal kunne godkjennes. Gebyr for oppmålingsforretning over uteareal kommer i tillegg til seksjoneringsgebyret.

Alle som har spørsmål knyttet til seksjonering, kan ta kontakt med faggruppe geodata (e-post: geodata@sorum.kommune.no) og eventuelt avtale tid for veiledning i utfylling av skjema.

Veileder for seksjonering

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Seksjonering

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer