Eiendom

Seksjonering

Her tilbyr vi en del nyttig informasjon for deg som skal i gang med å seksjonere eller reseksjonere en eiendom. Seksjonering benyttes når det ikke er hensiktsmessig med vanlig tomtedeling, for eksempel i leilighetsbygg.

Seksjonering er en stadig vanligere måte å organisere sameier på. Dette gjelder både for tomannsboliger, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Sørum kommune har utarbeidet en veileder som kan lastes ned. I tillegg finnes skjema for seksjonering og reseksjonering på hjemmesidene våre. Vi gjør oppmerksom på at fra 1.1.2010 er det krav om oppmåling av seksjonerte utearealer for at seksjoneringsbegjæringen skal kunne godkjennes. Det blir dermed enda viktigere å være ute i god tid når nybygg skal seksjoneres med uteareal. Gebyr for oppmålingsforretning over uteareal kommer i tillegg til seksjoneringsgebyret.

Alle som har spørsmål knyttet til seksjonering, kan ta kontakt med faggruppe geodata (e-post: geodata@sorum.kommune.no) og eventuelt avtale tid for veiledning i utfylling av skjema.

Mer om Seksjonering

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

  • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
  • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
  • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
  • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
  • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

  • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
  • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
  • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
  • Kulturminneforvaltning
  • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no