Sennerud barnehage

Sennerud barnehage i Sørum kommune er til salgs

Sennerud barnehage er en kommunal avdelingsbarnehage med 47 barn og ca. 62 plasser.

Barnehagen har egen småbarnsavdeling for barn under tre år og to avdelinger for barn over tre år. Eiendommen og barnehagevirksomheten er nå til salgs for private aktører. Det er en forutsetning for erverv at de ansatte overtas som følge av virksomhetsoverdragelse.    

Bestilling av prospekt og avtale om visning kan skje til:

Advokat Harald André Ryen
Advokatfirmaet Mageli ANS
tlf 900 12 919
e-post hry@mageli.no