Daglig leder er Torill Sissel Bjørkli

e-post: dl.sennerud@bhg.no

Om Sennerud barnehage (Privat barnehage)

Virksomhetsinformasjon

Sennerud FUS barnehage as eies fra 01.08.2017 av Trygge barnehager.

Sennerud FUS barnehage er en treavdelingsbarnehage med 49 plasser. Vi har egen småbarnsavdeling for barn under tre år og to avdelinger for barn over tre år. Personalet har i flere år vært spesielt opptatt av friluftsliv, og vi bruker barnehagens uteområde og nærmiljø jevnlig.

Ansatte

Kontaktinformasjon

Orderudvegen 20, 1920 Sørumsand
95 27 25 61
dl.sennerud@bhg.no
Daglig leder Toril Sissel Bjørkli

Telefonnummer til avdelingene:
Knøttene 40 02 72 24
Tertitten 40 02 72 25
Bamsekroken 40 02 72 26