Sennerudtoppen del 2- kartutsnitt

Sennerudtoppen del 2 - varsel om oppstart av planarbeid

Frist for merknader er 10.05.2019.

Hensikten med prosjektet er at Sudrheimgruppen AS ønsker å se området under ett og legge til rette for en helhetlig plan for boliger og næring på Sennerudtoppen, med dagligvarehandel, bensinstasjon og bilverksted. Det vil bli vurdert å etablere annen type næring og tjenestetilbud i tillegg til dette.

Planområdet omfatter eiendommen 41/205 og berører også eiendommene 41/474, 41/475, 129/9. Arealet til kant fylkesvei er medtatt.

Berørte parter anbefales å sette seg inn i saken.

Planen er utarbeidet av Haug Landskap AS på oppdrag fra Sudrheimgruppen AS. Berørte naboer og grunneiere er varslet direkte. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Merknader til planarbeidet sendes til Haug Landskap AS v/Merete Haug, Nedredammen 6A, 3475 Sætre, ev. e-post: merete@hauglandskap.no,  spørsmål kan rettes til Merete Haug tlf. 996 40 252.

Frist for merknad er 10.05.2019.

Varslingsbrev
Referat fra oppstartsmøte