Om Digitalisering og IKT

Ansvarsområder

Avdelingens primære ansvarsområder:

  • E-utvikling av tjenesteområdene
  • Utvikling av informasjonsløsninger
  • Gevinstrealisering av e-løsninger
  • IKT-drift
  • Dokumentforvaltning og -arkivering
  • Sentralbord/resepsjon

Offentlig journal

Offentlig journal (innkommende og utgående dokumenter registrert på avdelingen)

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudveien 11
1921 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
Leder: Hans Petter Hetland