SFO - Betalingssatser gjeldende fra 1.1.2017

Kommunestyret vedtok 14.12.2016 endringer i «Betalingsregler for opphold i skolefritidsordningen».

Følgende endringer vil ha virkning fra 1.1.2017:

  • Foreldrebetalingen økes med 10 %.

  • Oppholdstid halv plass reduseres fra 14 timer per uke til 10 timer per uke.

For barn opptatt i skolefritidsordningen i Sørum kommune vil det bli følgende betalingssatser:

Oppholdstid

Pris

Kostpenger

10 timer eller mer pr uke

2 811,- pr mnd

200,- pr mnd

Inntil 10 timer pr uke

2 248,- pr mnd

140,- pr mnd

Enkeltdager

   280,- uavhengig av timetall

Inkl. kostpenger

For fullstendig versjon av betalingsreglementet: Betalingssatser SFO 2017

Mer om Skolefritidsordning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter