Skarstubben familiebarnehage (privat barnehage)

Skarstubben Familiebarnehage har kristen formålsparagraf med glede og livsutfoldelse som viktige ingredienser. Den lille gruppen gjør opplegget fleksibelt og gir rom for å gjøre ting ut fra barnas ønsker. Nærområdet er godt egnet til turer ut i friluft.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

Mer informasjon her: Skarstubben familiebarnehage

Mer om Skarstubben familiebarnehage (privat barnehage)

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter