Skatteetaten

Hvor henvender du deg i skatteetaten.

 

 

Henvendelser som tidligere ble rettet til likningskontor, fylkesskattekontor og skattefogd rettes nå til Skatt Øst, 0630 Oslo, skattost@skatteetaten.no eller grønt telefonnr. 800 800 00.

Henvendelser i forbindelse med skatteoppgjøret, arbeidsgiverforhold etc. rettes fortsatt til Skatteoppkreveren i Sørum, postboks 113, 1921 Sørumsand, skatteoppkrever@sorum.kommune.no eller telefon 63 86 90 00.

Utfyllende informasjon på Skatteetatens hjemmeside.