Skatteoppkrever

Skatteoppkreveren i Sørum slo seg sammen med kemnerkontoret i Skedsmo 1. november 2011 og er nå lokalisert i Lillestrøm.

Skatteavdelingen/skatteoppkreveren har ansvar for utsendelse av skatteoppgjør, innfordring av skatter og avgifter, innhenting, registrering og kontroll av oppgaver fra foretak/arbeidsgivere, samt formidling av informasjon.

Se her for mer informasjon:
https://www.skedsmo.kommune.no/Skatt_og_arbeidsgiveravgift/kemner/

Kontaktopplysninger:

Nedre Romerike kemnerkontor
Postboks 313
2001 Lillestrøm
Besøksadr.:  Kanalveien 18, 5. etg, 2004 Lillestrøm
Telefon sentralbord: 66 93 80 00
Telefaks: 66 93 85 60
E-post:  kemneren@skedsmo.kommune.no

 
Når det gjelder ligningsspørsmål kontakt Skattekontoret.  Dette er som tidligere:

Skatt øst Oslo
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
Telefon 800 800 00
E-post:  skattost@skatteetaten.no

Skatt Øst Lillestrøm:
Solheimsgata 18 
2000 Lillestrøm

Mer om Priser og gebyrer

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder