15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Skolefritidsordning (SFO) - innmelding, endring, utmelding

Informasjon til deg før du søker

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Åpningstid for SFO ved alle kommunens skoler er 07.00 - 17.00.

For barn opptatt i skolefritidsordning i Sørum kommune gjelder følgende betalingssatser:

  • Oppholdstid inntil 10 timer pr. uke kr 2248 pr. måned. I tillegg kostpenger kr 140 pr. måned.

  • Oppholdstid 10 timer eller mer pr. uke kr 2811 pr. mnd. I tillegg kostpenger kr 200 pr. måned.

  • Opphold på enkeltdager koster kr 280 uavhengig av timetall, inkludert kostpenger.

Søskenmoderasjon etter følgende regel:
1. barn - ordinær pris.
2. og øvrige barn – 50 % av ordinær pris.
Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger.

Oppholdsbetalingen forfaller den 20. i hver måned. Betaling skjer for perioden 01.08. til og med 30.06. Rett til plass opphører ved manglende betaling.

Søknad om dekning av betaling kan rettes til NAV.

Plass i skolefritidsordningen må sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

Endring av oppholdstid: 1 måneds frist.

Endring eller oppsigelse skal skje innen den 1. i måneden.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Skolefritidsordning

Priser og gebyrer

Dokumenter