15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Skoleskyss - søknad

Informasjon til deg før du søker

Dette må du lese før du søker:

Elever i skole har rett til skoleskyss i henhold til opplæringsloven § 7-1;
Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1.klasse er skyssgrensa to kilometer.

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten omsyn til veilengden.

Delt bosted:

Hvis eleven har to bosteder (samværsfordeling 50/50 eller 60/40) og det ene bostedet oppfyller avstandskravet, kan det også søkes om skyss. Det må da sendes samværserklæring som beskriver samværsfordelingen. Den må være underskrevet av begge foresatte. Samværserklæringen sendes direkte til skolen.

Medisinsk skyss:

I forbindelse med sykdom eller skader som gjør at eleven ikke kan komme til skolen på vanlig måte, kan det søkes om midlertidig skyss. Legen må beskrive behovet for skyss, og varighet. Legeattest sendes direkte til skolen.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Skoleskyss