15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsbilde av barn

Slik er det å være elev i Sørum kulturskole

Gleden ved å leve, motet til å skape, evnen til å lære, trangen til å leke og kraften til å vokse!

Slik er det å være elev i Sørum kulturskole: I kulturskolen er det eleven som står i sentrum, og alle elever får opplæring tilpasset sitt nivå!

I kulturskolen får du:

  • Systematisk opplæring av profesjonelle, høyt utdannede faglærere innen ulike kunstuttrykk.
  • Opplæring gjennom hele skoleåret.
  • Spille, synge, danse, male, spille skuespill og mye, mye mer sammen med andre med samme interesser på tvers av alder, etnisitet og kjønn.
  • Opptre på ulike forestillinger gjennom året sammen med andre elever fra kulturskolen, lag og foreninger eller på andre ulike arenaer.
  • I kulturskolen utvikler du kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne, kreativitet, kritisk sans, samt kulturell og sosial kompetanse.
  • Et undervisningstilbud som ivaretar læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå.

Sørum kulturskole skal også være en viktig bidragsyter til å skape tenkende, kreative, selvstendige og uttrykksfulle medmennesker til det samfunnet vi lever i. Jon-Roar Bjørkvold omtaler musikk- og kunstfag som basisfag som bidrar til å gjøre barna til en ”god versjon av seg selv”. Han formulerer basiskompetanse som ”gleden ved å leve, motet til å skape, evnen til å lære, trangen til å leke og kraften til å vokse”.

Reklamesnutt

Lærere og tilbud

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim