SNR kartportal

SNR-portalen inneholder flere av Sørum kommunes digitale kart. Husk at kartlagene må aktiveres - trykk på pilen ved kommunevåpenet.

 

Kommunen gjør oppmerksom på at situasjonskart til byggesaksbehandling fortsatt må bestilles hos oss, da dette skal kvalitetssjekkes og påføres byggegrenser.
I kartet kan du:
• Søke på gårds- og bruksnummer på eiendommer
• Se eiendomsgrenser (Grensene i eiendomskartet er ikke rettsgyldige, og kan inneholde feil)
• Søke på stedsnavn, adresser
• Måle avstander og arealer
• Skrive ut kart
• Lese reguleringsbestemmelser for de forskjellige planområdene (WebPlan)
• Finne ut hvilken skolekrets, grunnkrets eller valgkrets du bor i (SeEiendom)