15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Her kan du søke på offentlige dokumenter som er knyttet til eiendommen. Det er kun elektroniske dokumenter etter 01.01.2012 som vises. Dersom det er registrert elektroniske dokument som er unntatt offentlighet må du søke om innsyn. Du finner gårds- og bruksnummer hos Kartverket dersom du ikke har dette tilgjengelig.

                                                                                                                                                                                 

Søk i Plan- og byggesaker