Illustrasjonsfoto barn og omsorg

Sørum barneverntjeneste søker besøkshjem til barn

Har du eller din familie ekstra tid og omsorg og ønsker å bidra til at et barn får gode opplevelser? Som besøkshjem får du/dere mulighet til å bidra til at et barn får bedre utviklingsmuligheter gjennom å skape gode relasjoner og være sammen på aktiviteter. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten.

Sørum barneverntjeneste er i kontakt med flere barn som trenger besøkshjem.

For tiden er vi spesielt på utkikk etter noen som kan ta på seg å være besøkshjem/støttefamilie for to små jenter i barnehagealder hver 3.helg. Barna er normalfungerende, men familien trenger avlastning. Dette besøkshjemmet bør også kunne være noe tilgjengelig for familien utenom de faste helgene, for samtaler eller praktisk bistand.

Vi er også på utkikk etter noen som kan være besøkshjem for en gutt på tre år hver 2.helg og helst en dag i uken i tillegg. Denne gutten trenger gode opplevelser og erfaringer og vil ha stor nytte av å utvide sitt nettverk med stabile og trygge voksne. Gutten er selv enebarn, og trenger trening i samspill med andre barn.

Vi ønsker også kontakt med andre som kan ta på seg besøkshjemsoppdrag av annen varighet og omfang.

 

Besøkshjem lønnes etter gjeldende bestemmelser. Fremleggelse av politiattest er påkrevd.

 

Ta kontakt med Marianne Dahl Kvist på e-post marianne.kvist@sorum.kommune.no for å melde din interesse eller for mer informasjon.