Sørum barneverntjeneste

Ansvarsområder

Virksomheten Barn, unge og familie består av tre enheter (Pedagogisk støtte, Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester) som yter lovpålagte tjenester gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnevernloven.

Barneverntjenesten har følgende primæroppgaver:

  • Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Alle enhetene samarbeider også tett med andre faginstanser i og utenfor kommunen og tilbyr veiledning til samarbeidspartnere.

 

I tillegg til sine primæroppgaver skal alle enhetene jobbe med forebyggende tiltak gjennom familiesenter som fellesarena. Her tilbys:

  • Foreldreveiledende kurs og grupper

  • Temakvelder for foreldre

  • Samtaler til barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

Familiesenteret kan kontaktes på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.

Vår holdning er at ingen vansker er for små eller for store til at vi kan kontaktes.

Kontaktinformasjon

Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Jane Hesthag
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Mer om Sørum barneverntjeneste

Spørsmål og svar

Søknader