kommunevåpen

Sørum har passert 16.000 innbyggere

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at pr. 1. oktober 2011 bor det 16.019 innbyggere i Sørum.

1. juli i år var innbyggertallet 15.906 i Sørum, og 1. oktober hadde det steget til 16.019. I løpet av denne tremånedersperioden passerte vi dermed 16.000-streken.

Studér tabellen fra SSB. Sørum har kommunenummer 0226.

Mer om Sørum har passert 16.000 innbyggere