Infobilde

Sørum kommune gjennomfører stor brukerundersøkelse

For første gang gjennomfører Sørum kommune en brukerundersøkelse for alle sine tjenesteområder til samme tid. Hensikten er å utvikle et bedre styringsverktøy og en kvalitetssikring av tjenestene kommunen tilbyr.

Tidligere har det vært opp til hver virksomhet å gjennomføre undersøkelsen.

- Fordelen med å gjennomføre brukerundersøkelsen på denne måten er at man i større grad kan bruke det som et styringsverktøy for politikerne og en kvalitetssikring for rådmannen i utviklingen av kommunens tjenester, sier HR-sjef i Sørum kommune, Monica Nordnes.

Lytter til innbyggerne
Monica Nordnes sier at brukernes oppfatning av tjenestene er viktig, og tilbakemeldingene fra brukerne kommer til å bli tatt med i utviklingen av tjenestene Sørum kommune leverer. Brukerundersøkelsen er en gylden mulighet for medbestemmelse og samarbeid.

- Sørum kommune er en lærende organisasjon og er opptatt av forbedring og utvikling. Vi vet at mye av det vi gjør i dag fungerer bra, men at det også er en del ting vi kan bli bedre på. Det er derfor viktig at brukere av tjenestene deltar i undersøkelsen og med det forteller oss hva som må forbedres og videreutvikles, sier Nordnes.

Viktig kartleggingsverktøy
Brukerundersøkelsen er et verktøy for at kommunens innbyggere skal ha mulighet til å gi en tilbakemelding til kommunen om hvordan de opplever tjenestene kommunen leverer. Brukerundersøkelsen blir gjennomført ved hjelp av en spørreundersøkelse som blir sendt ut til et utvalg av kommunens innbyggere i perioden 20. mars til 7. april i år. Det er frivillig å delta, og innbyggerne er anonyme i undersøkelsen.