Ledig stilling

Sørum kommune søker to virksomhetsledere til tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling

Sørum kommune står foran stor befolkningsvekst og mange interessante utfordringer, og vi har nå to ledige stillinger som begge får nøkkelroller i utviklingen av kommunen. Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?
Er du på jakt etter en sentral lederstilling med stort handlingsrom og mulighet til å gjøre en forskjell? 

Virksomhetsleder søkes til Fag og prosjekt

Om virksomheten
Er du på jakt etter en sentral lederstilling med stort handlingsrom og mulighet til å gjøre en forskjell?

Fag og prosjekt er en nyopprettet virksomhet innen tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune. Virksomheten forvalter kommunens tekniske infrastruktur og skal ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. Fag og prosjekt har ansvar for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Virksomheten ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering av kommunens infrastruktur og innehar bestillerfunksjon mot kommunens driftsavdeling. Fag og prosjekt er organisert i to enheter med totalt 21 ansatte, som hver ledes av en enhetsleder.  Sørum kommune søker nå etter en dyktig virksomhetsleder som vil lede og utvikle virksomheten videre i tråd med kommunens verdier, strategiske mål og styringsprinsipper.

Arbeidsoppgaver
- Overordnet økonomisk og administrativt ansvar
- Personalledelse og lederstøtte
- Budsjettering og resultatoppfølging
- Strategi og utvikling av virksomhetens arbeidsområder
- Utrede og følge opp politiske saker
- Være del av kommunalsjefens lederteam

Kvalifikasjoner og utdanning
Vi ser etter deg som har erfaring med:
- Personalledelse
- Økonomistyring og resultatansvar
- Prosjektledelse, bygg og/eller infrastruktur
- Utførelsesentrepriser og offentlige anskaffelser
- Erfaring fra offentlig virksomhet i samspill med lokalpolitikk vil bli vektlagt, men er ingen betingelse

Av formell utdanning bør du ha:
- Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag
- Fortrinnsvis videre-/etterutdannelse innen ledelse/prosjektledelse og/eller økonomi

Personlige egenskaper
- Tillitsvekkende og tydelig leder
- Dyktig lagbygger som kommuniserer godt med personer på alle nivåer
- Opptatt av å utvikle og motivere dine medarbeidere
- Strukturert, engasjert og motivert for å skape resultater
- Gode samarbeidsevner
- Innehar et langsiktig og strategisk fokus
- Beslutningsdyktig
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby
- En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- Engasjerte og dyktige medarbeidere
- Gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i lederforum for virksomhetsledere
- Individuell mål- og resultatoppfølging (lederavtale)
- Ansettelse i en utviklingsorientert kommune i sterk vekst

Lønns- og arbeidsvilkår
- 100 % fast stilling
- Lønn etter avtale
- Fleksibel arbeidstid
- Medlemskap i KLP med gode pensjons- og forsikringsordninger
- Rabatt på treningssentre
- Sørum kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lov- og avtaleverk og lokal arbeidsgiverpolitikk

Kontakt
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf 90546532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90892522

Søknad
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 30. august 2017.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en  søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Virksomhetsleder søkes til Plan, næring og byggesak

Om virksomheten
Vil du være med på å utvikle en spennende kommune i vekst?

Sørum kommune står foran stor befolkningsvekst og mange interessante utfordringer. Plan, næring og byggesak står sentralt i dette arbeidet, og vi søker nå en dyktig og engasjert virksomhetsleder for dette området. Plan, næring og byggesak er en av tre virksomheter innen tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling.

Virksomhetens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:
- Strategisk nærings- og samfunnsutvikling
- Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
- Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
- Klima og miljø

Daglig drift og støtte:
 - Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
 - Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
-  Kartforvaltning og oppmåling
-  Kulturminneforvaltning
 - Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommuner og private aktører, lag og organisasjoner

Virksomheten har totalt 23 ansatte, og er organisert med tre enheter som hver ledes av en enhetsleder.

Arbeidsoppgaver
- Overordnet økonomisk og administrativt ansvar
- Personalledelse og lederstøtte
- Budsjettering og resultatoppfølging
- Strategi og utvikling av virksomhetens arbeidsområder
- Utrede og følge opp politiske saker
- Være del av kommunalsjefens lederteam

Kvalifikasjoner og utdanning
Vi ser etter deg som har erfaring med:
- Offentlig forvaltning og plan og bygningsloven
- Erfaring med samfunnsplanlegging
- Personalledelse
- Økonomistyring og resultatansvar
- Erfaring fra offentlig virksomhet i samspill med lokalpolitikk vil bli vektlagt

For stillingen kreves det relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå.

Personlige egenskaper
- Tillitsvekkende og tydelig leder
- Dyktig lagbygger som kommuniserer godt med personer på alle nivåer
- Opptatt av å utvikle og motivere dine medarbeidere
- Strukturert, engasjert og motivert for å skape resultater
- Gode samarbeidsevner
- Langsiktig og strategisk fokus

Vi kan tilby
- En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- Engasjerte og dyktige medarbeidere
- Gode utviklingsmuligheter
- Deltakelse i lederforum for virksomhetsledere
- Individuell mål- og resultatoppfølging (lederavtale)
- Ansettelse i en utviklingsorientert kommune i sterk vekst

Lønns- og arbeidsvilkår
- 100 % fast stilling
- Fleksibel arbeidstid
- Lønn etter avtale
- Medlemskap i KLP med gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- Rabatt på treningssentre
- Sørum kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Kontakt
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf 90546532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90892522

Søknad
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 30. august 2017. Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det  etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.