Sørum kommunevåpen

I 1981 fikk Sørum sitt eget kommunevåpen, "på gull bunn en rød, fembladet rose."

Etter initiativ fra Blaker og Sørum historielag ble det i 1977 satt ned et utvalg til å utrede spørsmålet om eget kommunevåpen for Sørum.

Utvalget arrangerte i 1979 en åpen idékonkurranse om våpenmotiv. Vinnerutkastet, en fembladet rose, ble kåret i samråd med Riksarkivet og senere justert noe etter heraldiske retningslinjer.

Våpenforslaget ble vedtatt av kommunestyret 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

Våpenets beskrivelse (blasonering) er: "På gull bunn en rød, fembladet rose."

Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum. 

Sørum kommune våpenskjold.png