15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Sørum kulturskole - Priser og vilkår

Priser 2019

Aktivitet

Hensiktsmessig aldersgruppe

SATSER 2019

Material

avgift

Piano

7 – 19

1700,-

100

Fiolin

7 – 19

1700,-

100

Gitar

7 – 19

1700,-

100

Sang

10 – 19

1700,-

100

Vokalensemble

11 – 19

1100,-

100

Kor

6 - 19

1100,-

100

Kunstverksted

7 – 19

1350,-

300

Dans

4.-10. klasse

1150,-

100

Dans

1. – 4. klasse

1150,-

100

Band

10 - 19

900,-

100

Sirkus

7 - 19

900,-

100

Trommegruppa

10 - 19 år

1150,-

100

Teater Comedia

18-95 år

1750,-

100

Skapende skriving, kurs

 

 

900,-

 

100,-

Merk at prisene gjelder per semester.

Elever som får plass ved kulturskolen midt i et semester får pris redusert i forhold til antall tapte timer.

Når man har fått elevplass, beholder man denne inntil kulturskolen har mottatt skriftlig utmelding. Slik utmelding sendes innen 1. juni eller 1. desember. (Gjelder ikke kurs.)

Dersom kulturskolen ikke har mottatt skriftlig utmelding innen disse fristene, regnes eleven fortsatt som elev kommende semester, og må betale for dette semesteret.

Det gis 10 % søskenmoderasjon for individuell undervisning. Det gis ikke moderasjon til én elev som har flere elevplasser.

Kulturskolen kan, dersom det er nødvendig, avlyse undervisning inntil to ganger pr. semester uten at det gis refusjon i elevavgiften. Fra og med tredje avlyste undervisningstime gis refusjon tilsvarende prisen per undervisningstime for avlyste timer.

 Se også våre retningslinjer for mer info.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim