15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Sørum kulturskole

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år.

  Vi har i dag 17 dyktige medarbeidere med 14 faglærere og 3 som jobber administrativt. Sørum kulturskole har også ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Sørum kommune. Kulturskolen har også prosjekter i Sfo og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen. Undervisningen foregår på skolene etter skoletid og på Blaker Skanse.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 18.11.2014 08:30