Berit Leikhammer sammen med ordfører Marianne Grimstad Hansen

Sørumprisen 2017 går til Berit Leikhammer

Årets Sørumpris 2017 er tildelt Berit Leikhammer for stort engasjement for lokalmiljøet. Vi gratulerer!

Berit har vært svært avgjørende for å holde en sentral og viktig del av kommunens historie levende for unge og gamle, innflyttere og innfødte. 

Sørum og Glommas fløtingshistorie har vært ett viktig grunnlag for arbeidslivet og livet i bygda. Berit har vært prosjektleder og redaktør for boken Glomma gjennom Sørum, livet langs elva. Hun har vært initiativtaker for å starte Sørum Lenseminneforening i 2011 hvor hun også er leder. Gjennom den kulturelle skolesekken har hun laget et opplegg for 6 trinn om Bingen Lenser og holdt foredrag og bilder for pensjonistforeninger.

Selv har Berit vokst opp i fløtermiljøet i Sørum. Faren, bestefaren og oldefaren var tømmerfløtere ved Bingen lenser