Norlandia Sørumsand barnehage (privat barnehage)

I Sørumsand barnehage møtes alle barn med omsorg og trygge rammer. Oppstart og tilvenning skal være trygg både for barn og foreldre. Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg fysisk, og dette legger vi til rette for både ute og inne. I Sørumsand barnehage har vi fullkost, og tilbyr variert og sunn mat til alle måltider. 
Vi deltar for tiden i prosjektet Digital praksis i barnehagen , i regi av Norlandia Barnehagene ved prosjektleder Cathrine Fragell Darre.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

Mer informasjon her.

sorumsand.barnehage@norlandia.com

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter