Spørsmål og svar

Søknader

Priser

Juridiske beskrivelser

Dokumenter

Om Sørumsand skole

Virksomhetsinformasjon

Høsten 2018 går 540 elever på Sørumsand skole. I skolefritidsordningen er det ca 147 barn. Skole og SFO har til sammen ca. 60 ansatte. Skolen har i samarbeid med foresatte laget Sørumsand skoles verdiplattform. Sentralt i skolens arbeid er kunnskap og TRIVSEL. Hvor T står for trygghet, R for respekt, I for initiativ,V står for vennskap, S for samarbeid, E for empati og L for læring. Under hvert av disse kjerneområdene har vi kommet frem til tiltak som både skole, elever og foresatte forholder seg til. Når elever lærer og mestrer og tilegner seg ny kunnskap, trives de. Når elever trives på skolen, lærer de. Alle skolens ansatte arbeider for at både læring og trivsel skal være en del av elevenes skolehverdag.

Kontaktinformasjon

Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand
63 86 92 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Torunn Marigård