Sørvald bo- og behandlingssenter

Sørvald bo- og behandlingssenter er en ny institusjon som åpnet høsten 2010, og fremstår svært moderne i sin utforming. Mange brukergrupper med ulike behov har tilholdssted ved Sørvald. Det er 10 leiligheter for brukere med psykisk diagnose, 8 leiligheter for funksjonshemmede og 6 avlastningsplasser for barn og unge med funksjonshemminger. Psykisk helse og rus har sine kontorer og et dagtilbud ved senteret. Det er 24 institusjonsplasser for beboere med demens og 6 kortidsplasser for eldre. I tillegg et dagtilbud for demente.

Senteret har et terapibasseng som benyttes av beboere og ansatte, samt leies ut til lag og foreninger i kommunen.

Varm mat til beboerne ved institusjonsdelen produseres på Sørum sykehjem og fraktes til Sørvald.

Sørvald bo- og behandlingssenter har et vaskeri som vasker for senteret og for øvrige institusjoner i kommunen.

Senteret har en egen transporttjeneste for beboere til ulike aktiviteter, samt transport av mat og tøy for kommunens øvrige institusjoner.

Et flott nybygg for kommunens brukere av helse- og sosialtjenester

Uteområde

Sørvald  har gode og tilrettelagte uteområder og to sansehager, samt en lekeplass. Det går egen tursti til en gapahuk som kan benyttes av alle.

Article image

Resepsjonen

Når du kommer innenfor døren til Sørvald bo- og behandlingssenter, blir du på dagtid mottatt av personale i denne hyggelige resepsjonen.

Article image

Kunstutsmykking i bassenget

Sørvald bo- og behandlingssenter har et godt oppvarmet basseng. Søren Ubisch har stått for den kunstneriske utsmykningen, og den er laget spesielt for Sørvald. Et stort verk henger også i resepsjonen.

 

Her finner du ytterligere informasjon: