Sørvald bo- og behandlingssenter, Haldenvegen 483, 1923 Sørum. Telefon 63823100

Sørvald bo- og behandlingssenter åpnet høsten 2010, og fremstår svært moderne i sin utforming. Mange brukergrupper med ulike behov har tilholdssted ved Sørvald. Det er 10 leiligheter for brukere med psykisk diagnose, 8 leiligheter for funksjonshemmede og 6 avlastningsplasser for barn og unge med funksjonshemminger. Psykisk helse og rus har sine kontorer og et dagtilbud ved senteret. Det er 24 institusjonsplasser for beboere med demens og 6 kortidsplasser for eldre. I tillegg et dagtilbud for demente.

Senteret har et terapibasseng som benyttes av beboere og ansatte, samt leies ut til lag og foreninger i kommunen.

Varm mat til beboerne ved institusjonsdelen produseres på Sørum sykehjem og fraktes til Sørvald.

Sørvald bo- og behandlingssenter har et vaskeri som vasker for hjemmetjenesten og institusjonene i kommunen. Administrerer også transport av mat og tøy, samt transporttjeneste til aktiviteter for beboere og hjemmeboende.

 

Et flott nybygg for kommunens brukere av helse- og sosialtjenester

Uteområde

Sørvald bo- og behandlingssenter har sansehager, lekeplass og ellers store uteområder. Det går egen tursti til en gapahuk som kan benyttes av alle.

Article image

Resepsjonen

Article image

Kunstutsmykking i bassenget

Sørvald bo- og behandlingssenter har terapibasseng. Søren Ubisch har stått for den kunstneriske utsmykningen, og den er laget spesielt for senteret. Verkene henger i bassengrommet og i resepsjonen.

 

Her finner du ytterligere informasjon: