Sørvald bo- og behandlingssenter

Ansvarsområder

Mange brukergrupper med ulike behov har tilholdssted ved Sørvald. Det er 10 leiligheter for brukere med psykisk diagnose, 8 leiligheter for funksjonshemmede og 6 avlastningsplasser for barn og unge med funksjonshemminger. Psykisk helse og rus har sine kontorer og et dagtilbud ved senteret. Det er 24 institusjonsplasser for beboere med demens, samt et dagtilbud for demente.

Senteret har et terapibasseng som benyttes av beboere og ansatte, samt leies ut til lag og foreninger i kommunen.

Varm mat til beboerne ved institusjonsdelen produseres på Sørum sykehjem og fraktes til Sørvald.

Sørvald bo- og behandlingssenter har et vaskeri som vasker for hjemmetjenesten og institusjonene i kommunen. Administrerer også transport av mat og tøy, samt transporttjeneste til aktiviteter for beboere og hjemmeboende.

Kontaktinfo

Haldenvegen 483, 1923 Sørum
Virksomhetsleder: Eva Gulbrandsen
Tlf. sentralbord: 63 86 93 65
postmottak@sorum.kommune.no

Solkroken dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom:

Tlf. 63 86 93 88. Mobiltlf.: 482 753 17

Demensenheten:
Enhetsleder: Janne Sveistrup Tlf.63 86 93 77 / 63 82 31 37

A - Fløyen:    Tlf. 63 82 31 30    
B - Fløyen:    Tlf. 63 82 31 40 
C - Fløyen:    Tlf. 63 82 31 50

Mer om Sørvald bo- og behandlingssenter

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer