Søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole

Søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole

Retningslinje for inntakskriterier til Skåningsrud skole, Frydenlund skole og Base 3 ved Garderåsen skole

 

Du kan finne søknadsskjema her