Sorknes barnehage (privat barnehage)

A/L Sorknes barnehage legger vekt på hverdagslivet i barnehagen. Vi er opptatt av at barna skal få være med å legge premissene for egen hverdag, og tar de derfor ofte med i planleggingen av hva som skal skje. Vi er mye ute og bruker skogen og nærmiljøet.

Barnehager som eies og driftes av private aktører har egne vedtekter som gjelder for egen virksomhet. Vedtekter til de private barnehagene kan leses/lastes ned på barnehagens egen nettside.

Mer informasjon her.

styrer@sorknesbarnehage.no

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter