Sørum sykehjem

Virksomhetsinformasjon

Sørum sykehjem betjener tilsammen 29 plasser, fordelt på en somatisk avdeling og en rehabiliteringsavdeling med 6 plasser. 2.etg skal bli korttidsavdeling. I oktober 2017 ble det opprettet et palliativt rom og et pårørenderom i 2.etg. Ved sykehjemmet er det ca 70 ansatte.

Sørum sykehjem kan tilby korttidsplasser, samt dagopphold. Det er beplantet og laget fine turstier rundt sykehjemmet.

Rehabiliteringsavdeling har eget terapibasseng tilpasset pasienter med ulike behov. Bassenget benyttes også av ulike lag og foreninger, og tildeles etter søknad. Kommunens ergoterapi- og fysioterapitjeneste har kontorer ved sykehjemmet.

Kjøkkenet ligger i første etasje. Herfra distribueres mat til hjemmeboende 2 dager i uken. Ansatte ved kjøkkenet sørger for brødmåltider, lunsj, tilberedning av middag og oppvask.

Kontaktinformasjon

Heggelia 3, 1920 Sørumsand
Virksomhetsleder Trine-Lise Trobe
Sentralbord tlf. 63 86 99 60

Faks nummer: 64 00 29 28

2. etg.:      Tlf.: 63 86 99 66/67,  mob: 474 67 436
Rehab.:     Tlf.: 63 86 99 80, mob: 474 66 569
Kjøkken.:   Tlf.: 63 86 99 62
Dagavd.:   Tlf.: 63 86 99 78
postmottak@sorum.kommune.no

Mer om Sørum sykehjem

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer