Spørsmål og svar

Søke skoleplass på Frydenlund, Skåningsrud eller Base 3, Garderåsen skole

Publisert 26. september 2019  | Oppdatert 26. september 2019

Hvordan kommer jeg i kontakt med tannhelsetjenesten?

Publisert 26. januar 2015  | Oppdatert 15. november 2018

Tannhelse er et fylkeskommunalt ansvar. Du kan finne mer informasjon på temasidene til Akershus fylkeskommune.

Sørumsand tannklinikk 

Hvordan fungerer plan for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole?

Publisert 11. august 2014  | Oppdatert 26. september 2019

Sørum kommune har en felles interesse av at alle barn og unge lykkes best mulig i barnehage og skole ut fra sine forutsetninger. Grunnlaget for barns utvikling legges i hjemmet, og samarbeidet om barns utvikling må etableres allerede når barna er i barnehagealder og følges videre over i grunnskolen, og helt opp til videregående nivå.

Hvordan er regler for permisjon?

Publisert 11. august 2014  | Oppdatert 23. august 2018

Det ble i kommunestyremøtet 22.11.2017 vedtatt nye retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen i Sørum kommune.