Spørsmål og svar

Hva er språkkrav og kunnskap om samfunnet for å søke permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Publisert 11. juni 2018

Permanent oppholdstillatelse

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har forvalter regelverket om permanent opphold, mens Integrering- og mangfoldsdirektoratet forvalter regelverket etter introduksjonsloven. For spørsmål om prøvene og oppmelding, kan du gå til www.norskprøven.no eller www.samfunnskunnskapsprøven.no.

Se UDIs informasjon til innvandrere om permanent opphold.

Se IMDis informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Endringer i loven

Endringene i utlendingsloven trådte i kraft 1. januar 2017, med virkning fra 17. desember 2016. Se § 62 d og e i utlendingsloven her. For nærmere bestemmelser om reglene, kan du lese endringene i forskriften her.

Kravet om nivå A1 i norsk muntlig

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A1 på Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere. For mer informasjon, se utlendingsforskriften § 11-9.

Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap for voksne innvandrere på et språk han eller hun forstår. For mer informasjon, se utlendingsforskriften § 11-10.

Kravet om gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, jf. utlendingsloven § 62 og utlendingsforskriften § 11-9 og 11-10.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjente.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene om gjennomført opplæring, krav om nivå A1 muntlig og/eller krav til kunnskaper om samfunnet. Unntakene kan du lese om i utlendingsforskriften:

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven. Les mer om fritak fra plikt her.

 

Norsk statsborger

Personer som skal søke norsk statsborgerskap må dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk. I tillegg må de ha bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk eller tatt statsborgerprøven. Kravene gjelder for søkere mellom 18 og 67 år.

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er UDI som svarer på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Endringer i loven

Endringene i statsborgerloven trådte i kraft 1. januar 2017. Se § 8 i statsborgerloven og statsborgerforskriften kapittel 4.

Krav om nivå A2 i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A2 på prøve i norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

 • Norskprøven (Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere)
 • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon
 • Norskprøve 2 eller norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)
 • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten)
 • Trinn 3-eksamen

Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

Krav om gjennomført opplæring i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført opplæring i norsk hos en godkjent tilbyder.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjent.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene:

Innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, kan søke kommunen om fritak fra plikt til slik opplæring. Les mer om fritak fra plikt her.

 

Kilde: Kompetanse Norge

Når er norskprøven?

Publisert 15. februar 2016  | Oppdatert 11. juni 2018

.

Norskprøven avholdes 3 ganger i året

Mars, mai og desember

Påmelding skjer gjennom din lærer eller ta kontakt med skolen i god tid før du skal ha prøve.

Her kan du lese mer om norskprøven.

https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

 

Hvordan melder jeg meg på norskopplæring?

Publisert 18. desember 2014  | Oppdatert 31. juli 2018

Du må sende inn elektronisk søknad Her finner du den 

Når vi har mottatt søknaden din, vil rådgiver ta kontakt med deg.

 

Hvem har rett på gratis opplæring?

Publisert 18. desember 2014  | Oppdatert 11. juni 2018

Rett og plikt til opplæring

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

 • etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28)
 • som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35)
 • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38)
 • på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53)
 • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
 • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
 • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
 • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Personer som har oppholdsrett etter EØS-regelverket er ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at de verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Det stilles imidlertid krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget norsk statsborgerskap.

Kilde: IMDiIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Når foregår undervisningen?

Publisert 14. november 2014  | Oppdatert 11. juni 2018

Vi tilbyr undervisning på dagtid fra 09:00-13:30 

På  kveld har vi undervisning  tirsdag og torsdag kl 17:30-20:00

Timeplan kommer