03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Spørsmål og svar

Finnes det ledige boligtomter i Sørum kommune?

Publisert 04. april 2016  | Oppdatert 21. mars 2017

Hvorfor betaler jeg for feiing og tilsyn?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 18. oktober 2018

Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger.

Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 16. oktober 2018

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Hvor ofte endres eiendomsskatten?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

Eiendomsskatt prisjusteres hvert 10. år. Men gjøres det vesentlige endringer på eiendommen/bolig, kan eiendomsskatten justeres på bakgrunn av endring. 

Hvem takserer boligene/eiendommen min når det gjelder eiendomsskatt?

Publisert 09. desember 2014

Sørum kommune har inngått avtale med et privat firma som takserer boliger/eiendommer på vegne av kommunen.

Hvorfor betaler jeg mer i eiendomsskatt enn naboen når vi har like stort hus?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 04. november 2016

Du kan ta kontakt med plan, næring og byggesak på e-post byggesak@sorum.kommune.no. De kan sjekke om boligen din er registrert med riktig boareal.

Jeg har to bruksnummer på min eiendom. Kan jeg ta bort det ene?

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 18. mai 2015

Der hvor en eiendom har flere gårds- og bruksnummer eller der hvor en eiendom har tilleggsareal som en teig ved siden av hovedteigen, kan disse slåes sammen. 

Kan jeg plante hekk i grensen mot naboen?

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 07. november 2017

I tilfelle hvor hekken skal plantes i grenselinjen og fungere som et gjerde mellom eiendommene må begge parter være enige om dette. 

Hva kan jeg gjøre for å begrense faren for radon i min bolig?

Publisert 11. november 2014  | Oppdatert 25. april 2017

Her har vi samlet de mest stilte spørsmålene om radon i bolig.