Spørsmål og svar

Kan kommunen sikre akebakken der jeg bor?

Publisert 28. januar 2016

Der hvor kommunen har eierforhold i områdene sikrer vi områdene, det gjelder for eksempel skoler og barnehager. 

Hva gjør kommunen for å skape trygge veier for myke trafikanter?

Publisert 07. januar 2016  | Oppdatert 07. januar 2016

Sørum kommune er opptatt av å skape trygge veier for myke trafikanter. Vi mottar mange henvendelser med forslag om hvordan vi kan gjøre veiene tryggere, og spesielt høy fart er en tilbakevennende utfordring.

Når brøyter kommunen hos meg?

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

Sørum kommunalteknikk, driftsavdelingen, utkaller brøyter ved behov.

Hvorfor salter dere veiene i Sørum - det ødelegger bilen min og er skadelig for miljøet?

Publisert 21. november 2014

Vi salter hovedveiene til de største byggefeltene.

Hvem har ansvar for å strø veiene?

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

Sørum kommunalteknikk, driftsavdelingen har ansvaret for å kalle ut strøbil.

Jeg ser til stadighet feilparkerte biler der jeg bor, hvem sier jeg fra til?

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

I Sørum kommune er det innført soneparkering i de fleste områdene, dette betyr at areal som er avsatt til veiformål ikke er parkeringsarealer.

Kan dere bygge flere parkeringsplasser ved togstasjonene? Det er vanskelig å finne p-plass.

Publisert 21. november 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

Når det gjelder utbygging av flere parkeringsplasser ved togstasjon, er dette noe som Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen har ansvaret for.