15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Spørsmål og svar

Kan jeg få månedsfaktura fra Sørum kommune?

Publisert 18. november 2009  | Oppdatert 19. februar 2018

Sørum kommune tilbyr abonnenter i Sørum kommune muligheten til å motta faktura for kommunale avgifter månedlig istedenfor to ganger i året.

Hvorfor betaler jeg for feiing og tilsyn?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 18. oktober 2018

Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger.

Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 16. oktober 2018

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Hvor ofte endres eiendomsskatten?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 27. januar 2015

Eiendomsskatt prisjusteres hvert 10. år. Men gjøres det vesentlige endringer på eiendommen/bolig, kan eiendomsskatten justeres på bakgrunn av endring. 

Hvem takserer boligene/eiendommen min når det gjelder eiendomsskatt?

Publisert 09. desember 2014

Sørum kommune har inngått avtale med et privat firma som takserer boliger/eiendommer på vegne av kommunen.

Hvorfor betaler jeg mer i eiendomsskatt enn naboen når vi har like stort hus?

Publisert 09. desember 2014  | Oppdatert 04. november 2016

Du kan ta kontakt med plan, næring og byggesak på e-post byggesak@sorum.kommune.no. De kan sjekke om boligen din er registrert med riktig boareal.